Bereikbaar:

M: +31 6 21 86 10 02

U wordt binnen 24 uur teruggebeld.


info@mantelzorgkompas.nl
Loading...
Aanbod 2018-07-18T21:20:20+00:00

Wat kan een mantelzorgmakelaar voor mij doen?

Wet langdurige zorg, Persoonsgebonden budget, Mantelzorgwaardering, Wet maatschappelijke ondersteuning, Centrum indicatiestelling zorg, Centraal Administratie Kantoor, keukentafelgesprek, Passend onderwijs, Sociale verzekeringsbank (SVB), werkgeversregelingen.
Het zijn maar een paar begrippen. Elk ervan heeft te maken met regelingen voor zorg, welzijn en wonen, regelingen waar u gebruik van zou kunnen maken. Ook zijn er financiële tegemoetkomingen voor uzelf en regelingen die het combineren van werk en zorg mogelijk maken.

Vaak zijn de voorzieningen niet bekend of is de regelgeving een doolhof. Waar komt u voor in aanmerking en waarvoor niet? Een mantelzorgmakelaar kan het voor u uitzoeken. Hieronder vindt u voorbeelden van wat zij voor u kan doen.

Zorg:

 • Indicatie aanvragen
  Zorg krijgt u nadat u daar een indicatie voor heeft aangevraagd en gekregen. Wat te doen wanneer uw aanvraag wordt afgewezen? Uw mantelzorgmakelaar helpt u met het aanvragen en als het nodig is met bezwaar maken.

 • Keukentafelgesprek
  In dit gesprek kunt u aangeven welke ondersteuning u van de gemeente wilt, bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals een scootmobiel, huishoudelijke hulp, vervoer. Uw mantelzorgmakelaar bereidt het gesprek samen met u voor.

 • Persoonsgebonden budget aanvragen
  Met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf zorg inkopen. Wat betekent dit in uw situatie? Een mantelzorgmakelaar kan dit voor u uitzoeken en met u overleggen.

Inkomen:

Wat kunnen mantelzorgtaken voor uw inkomen betekenen?

 • Wellicht kunt u geld terugkrijgen van de belastingen.

 • Of zijn er uitkeringen en subsidies waar u gebruik van kunt maken.

 • Misschien kunt u een vergoeding uit het Persoonsgebonden budget krijgen voor zorgtaken.

 • Klopt uw eigen bijdrage aan de zorg die het CAK van u vraagt?

 • Heeft u een UWV-uitkering, dan kunt u een verzoek indienen tot vrijstelling van sollicitatieplicht.

Passend onderwijs:

Basisscholen zijn ervoor verantwoordelijk om ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te geven.

 • Wat betekent dat?

 • En komt uw kind in aanmerking voor de bijbehorende regelingen.

Werk:

Mantelzorg met werk combineren is niet altijd even makkelijk. U voelt zich te kort te schieten, bent vaker en onverwachts afwezig.

 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw baas en uw collega’s u blijven begrijpen?

 • Hoe houdt u ruimte voor uw mantelzorgtaken?

 • Bent u op de hoogte van werkgeversregelingen, zorgverlof, flexibel werken?

Wonen:

Uw partner en u willen langer zelfstandig blijven wonen. Of degene voor wie u zorgt komt bij u in huis wonen.

 • Wat mag er en hoe kunt u dit organiseren?

 • Wat is een mantelzorgwoning?

Welzijn:

U wilt voorkomen dat u eenzaam wordt. Hoe zou u dat voor kunnen blijven?

 • Welke ontmoetingsmogelijkheden zijn er?

 • Hoe komt u daar wanneer u zelf geen auto (meer) rijdt?

Vergoedingen:

Via uw verzekering

Welke vergoedingen zijn er via uw zorgverzekeraar? De basisverzekering vergoedt bijvoorbeeld; ergotherapie, psychotherapie, in een aantal gevallen incontinentiemateriaal. Een ergotherapeut geeft advies hoe u rug- en nekklachten kunt voorkomen. Geestelijk kan het zorgen ook veel van u vragen. Een psycholoog luistert naar u en geeft tips over hoe u ermee om kunt gaan.
Onder aanvullende verzekeringen vallen bijvoorbeeld:

 • Cursussen voor mantelzorgers.

 • Het vergoeden van de mantelzorgmakelaar.

 • Tijdelijke opvang; iemand anders neemt uw mantelzorgtaken over.

Omdat iedere verzekering weer anders is, kan de mantelzorgmakelaar met u meekijken wat er in uw zorgpakket wordt vergoed.

Via uw gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij krijgen hiervoor budget dat zij naar eigen inzicht inzetten.
Bijvoorbeeld:

 • Reiskosten vergoeden voor mantelzorgers in de bijstand.

 • Voordelig parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt.

 • Hulp in uw eigen huishouden vergoeden.

 • Een OV begeleiderskaart verstrekken.

 • Mantelzorgwaardering uitreiken.

De mantelzorgmakelaar zoekt voor u uit wat uw gemeente voor u kan doen.

Meer weten?

contact

Praktische informatie

Tips en informatie landelijk en regionaal: Werken en mantelzorgen combineren: Vernieuwingen en innovaties: Persoonsgebonden budget:

Mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner:

Ineke Verhagen Bornemstraat 16 4826 DA Breda +31 6 21 86 10 02 Lid Beroepsverenigingen Mantelzorgmakelaars BMZM en Cliëntondersteuners BCMB Privacyverklaring en Algemene voorwaarden